Voorwaarden van de vruchten Buttiens Website

Artikel 1: Algemeen

De voorwaarden en bepalingen hieronder regelen het gebruik van de website Buttiens-fruits.com (hierna te noemen "Buttiens vruchten"), met de domeinnaam www.buttiens-fruits.com, evenals alle andere websites die zijn of zou worden ontwikkeld door Buttiens fruit, hierna gezamenlijk aangeduid als 'de website'

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Buttiens S.A. fruit, waarvan de maatschappelijke zetel Grand route 56, 4537 Verlaine (Belgique), BE 0462.646.547. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via het contactformulier.

Door de toegang tot de website en het gebruik ervan, de gebruiksvoorwaarden aanvaardt u zonder enig voorbehoud en gaat u akkoord met.

Het gebruik van deze website niet leidt tot het ontstaan ​​van elke samenwerkingsovereenkomst.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing is of in strijd met een bepaling van dwingend recht, zal een dergelijke onafdwingbaarheid geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Buttiens vruchten behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en de gebruiker wordt daarom verzocht te raadplegen voorafgaand aan verder gebruik.

Deze voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de website Buttiens fruit, en alle andere internet initiatieven en / of fruit Buttiens netwerk (zie hierboven), en moeten worden ingevuld algemene voorwaarden Buttiens vruchten die volledig van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Buttiens fruit en de klant / gebruiker.


Artikel 2: Website Access

Buttiens vruchten streeft naar, voor zover mogelijk, zorgen voor toegang tot haar website 7 dagen 7 en 24 uur op 24, met geen enkele garantie in de kwestie.

Dit is echter de toegang kan worden onderbroken, met name in het geval van onderhoud en updates, in geval van storing of om andere technische redenen.


Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

De website, inclusief tekst, structuur, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo's, software en alle andere mogelijke elementen op deze website zijn beschermd door rechten IP Buttiens vruchten, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot: auteursrechten, naburige rechten, de rechten voor databanken en merkrechten.

Andere namen van producten of bedrijven vermeld op deze website kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende of Buttiens vruchten, is het verboden voor de gebruiker te wijzigen, kopiëren, distribueren, overbrengen, vertalen, te verspreiden, te reproduceren, publiceren, in licentie met, toe te wijzen of te verkopen informatie , software, producten of diensten verkregen uit deze sites. Het is ook verboden om afgeleide werken van de bovenstaande te maken.

Dezelfde bepaling geldt voor de uittreksels van werken aangeboden op deze website, zelfs als ze vrij zijn. Elke overtreding van deze intellectuele eigendomsrechten kan resulteren in civiele zaken en crimineel.

Reproductie, geheel of gedeeltelijk, wordt de catalogus Buttiens fruit verboden.


Artikel 4: Verantwoordelijkheid

Deze website is bedoeld om algemene informatie over de activiteiten en producten van fruit Buttiens en de mogelijke dochterondernemingen bieden.

Buttiens fruit en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar website, alsmede voor de gevolgen die kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

De informatie, producten en diensten beschreven op deze website kan technische onjuistheden bevatten of in termen van inhoud of typefouten. Buttiens vruchten subsidies zullen dan ook geen enkele garantie voor de juistheid of de actualisering van de informatie op deze website.

Buttiens vruchten zullen op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ongeoorloofde acties worden gehouden, indirecte schade als gevolg van deze voorwaarden, contractuele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor producten met gebreken of enige directe, indirecte of gevolgschade dan ook, zoals het verlies bedrijfsresultaat, winstderving, verlies van kansen, verlies (bedrijfsresultaat), stagnatie van de werkzaamheden of kosten (personeel), ook al waren ze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een zich herhalend fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computercriminaliteit, daden van hacking, zelfs als Buttiens fruit waren gewaarschuwd van deze gevaren.

Buttiens vruchten zullen niet meer verantwoordelijk voor schade of tijdelijke of permanente verstoring van de gegevens of computerapparatuur van de gebruiker tijdens de Website toegang veroorzaakt tijdens het overleg pagina's van de website of in het algemeen tijdens zijn bestandsoverdracht en computerprogramma's die deel uitmaken van de website om de ontvangst apparatuur. Buttiens vruchten niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele overdracht van virussen via zijn website.

Buttiens vruchten zullen op geen enkele wijze aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van haar distributiesysteem. Buttiens vruchten niet verantwoordelijk worden gehouden voor het breken van de computersystemen en de plundering van gegevens die voortkomen. Buttiens vruchten toch zet al in hun macht ligt om ongeoorloofde manipulatie te voorkomen.

Buttiens vruchten kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract is gesloten, een uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, storing of gehele of gedeeltelijke staking, met inbegrip postdiensten en vervoer en / of communicatie, overstroming of brand.